HENKILÖKUNTA


Henkilökuntaan kuuluu johtajan lisäksi, vastaava sairaanhoitaja sekä neljä lähihoitajaa, jotka toimivat  hoitajina että ohjaajina. Lisäksi voimme ottaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita työharjoitteluun. 

Jokaisella hoitohenkilökunnan jäsenellä on sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattitutkinto. 

Henkilökunta saa työnohjausta sekä heillä on mahdollisuus jatko-opintoihin ja lisäkoulutuksiin.