HOITOKODIN ARVOT


Ammatillisesti työskentelevä hoitaja käyttää koulutuksensa ja elämänkokemuksensa kautta saatuja tietotaitoja hyväkseen. Työskentelemme  moniammatillisesti eri tahojen kanssa mukaan lukien asiakkaat sekä heidän omaisensa.

Kokonaisvaltaisuus hoitotyössä on kuntoutujan tarpeiden huomioon ottamista mahdollisimman kattavasti. Otamme huomiooon kuntoutujan psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Kokonaisvaltaisuuteen kuuluu myös se, että kuntoutuja itse aktiivisesti osallistuu ja vaikuttaa omaan kuntoutumiseensa.