TOIMINTAPERIAATTEET


Toimintamme lähtökohtana ovat arvot, jotka toteutuvat kuntouttavan työotteen mukaisesti. Tavoitteena on kuntoutuminen hoitokodista palvelukotiin tai tuetun asumisen yksikköön. Pitkäaikaisasiakkaiden kanssa noudatamme  kuntouttavaa työotetta heidän voimavarojensa mukaan.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään hoitokodissamme tulohaastattelu ja laaditaan yksilöllisistä tarpeista ja voimavaroista lähtevä kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaa arvioimme säännöllisin väliajoin yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kuntouttavalla työotteella tuetaan kuntoutujan uskoa omaan itseensä ja lisätään elämänhallinnan, mielihyvän ja jaksamisen tunnetta.