KUNTOUTTAVA TYÖOTE


Kuntouttava työote on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. 

Kuntouttavassa työotteessa otetaan käyttöön kaikki selviytymistä ja omatoimisuutta edistävät toimintatavat. 

Kuntouttavalla työotteella tuetaan kuntoutujan uskoa omaan itseensä ja lisätään elämänhallinnan, mielihyvän ja jaksamiesen tunnetta.