Siirry sisältöön

Hoitokodin arvot- ja toimintaperiaatteet

Arvot
Ammatillisuus, yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, Hyvä elämänlaatu ja päihteettömyys.

Ammatillisuus
Ammatillisesti työskentelevä hoitaja käyttää koulutuksensa ja elämänkokemuksensa kautta saatuja tietotaitoja hyväkseen. Työskentelemme moniammatillisesti eri tahojen kanssa mukaan lukien asiakkaat sekä heidän omaisensa.

Yksilöllisyys
Asiakkaat huomioidaan yksilöinä ja heidän tarpeensa ovat yksilöllisiä. Kuntoutuminen lähtee asiakkaasta itsestään. Hänen motivaatiostaan ja halustaan. Kuntoutuksen edistymistä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kokonaisvaltaisuus
Kokonaisvaltaisuus hoitotyössä on kuntoutujan tarpeiden huomioon ottamista mahdollisimman kattavasti. Otamme huomiooon kuntoutujan psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Kokonaisvaltaisuuteen kuuluu myös se, että kuntoutuja itse aktiivisesti osallistuu ja vaikuttaa omaan kuntoutumiseensa.

Hyvä elämänlaatu
Heikentynyt elämänlaatu kulkee usein käsi kädessä päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa. Kuntouttavan toimintamme tavoitteena on parantaa elämän mielekkyyttä, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia.

Päihteettömyys
Kinnulan kartano on päihteetön yksikkö. Päihdekuntoutujien primääri tavoite on päihteettömyys.

Toimintaperiaatteet
Toimintamme lähtökohtana ovat arvot, jotka toteutuvat kuntouttavan työotteen mukaisesti. Hoitojakson kokonaiskesto riippuu asiakkaan omista voimavaroista ja tavoitteista. Tavoitteena on kuntoutuminen hoitokodista palvelukotiin, tuetun asumisen yksikköön tai omaan kotiin. Pitkäaikaisasiakkaiden kanssa noudatamme kuntouttavaa työotetta heidän voimavarojensa mukaan. Kuntouttavalla työotteella tuetaan kuntoutujan uskoa omaan itseensä ja lisätään elämänhallinnan, mielihyvän ja jaksamisen tunnetta.
Jokaiselle asiakkaalle tehdään hoitokodissamme tulohaastattelu ja laaditaan yksilöllisistä tarpeista ja voimavaroista lähtevä kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet. Olivatpa tavoitteet pieniä tai suuria hoitohenkilökuntamme on mukana askel askeleelta yhdessä asiakkaan kanssa niihin pyrkimässä. Kuntoutussuunnitelmaa ja tavoitteiden toteutumista arvioimme säännöllisin väliajoin yhdessä asiakkaan kanssa.